Har du spørsmål om Rindal kino?

Innspill til kinotilbudet?
Ideer til tiltak?
Ønsker om filmoppsetninger?

Ta kontakt med oss!

Ansatte Rindal kino:

Tittel Navn Tlf. e-post
Kinoansvarlig Morten Møller 95770482 morten.moller@rindal.kommune.no  
Overbetjent Ola Inge Svinsås 91821064 olais@online.no
Kinomaskinist Inge Skjølsvold 48176997 inge_skj@hotmail.com     

Billettbestilling tlf.:  91579282(1 t. før hver forestilling)

Kino Postadresse Besøksadresse
"Attanova" - Rindal kommunale kino

Rindal kommune,
Rindalsvegen 17,
6657 Rindal
 

Rindalshuset,
Skulegata 2B,
6657 Rindal